MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Via de Medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders en het schoolteam inspraak in het beleid van de school. We leggen de verbinding tussen de ouders en de school. In de Wet op Medezeggenschap staat over welke onderwerpen de directie aan de MR advies of instemming moet vragen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de organisatie van de school, de aanschaf van nieuwe lesmethoden, veiligheid, personeelsbeleid, de begroting, nieuwbouw, of de aanstelling van directieleden.

Daarnaast kan de MR ook ongevraagd advies geven over alle onderwerpen die er voor zorgen dat de school goed draait en het team goed en veilig onderwijs kan geven aan onze kinderen. Zo proberen we kritisch maar ook constructief mee te denken.

WIJ ZIJN DE MR VAN MKC PASSE PARTOUT

De MR bestaat uit 3 ouders (de oudergeleding) en 3 teamleden (de personeelsgeleding). De MR is voor schooljaar 2023/24 als volgt samengesteld:

NAAMROL
Linda RezekOudergeleding (secretaris)
Dorine Kuijpers- SwanOudergeleding (secretaris)
Jordi BackxOudergeleding (secretaris)
Marjolein KetelaarPersoneelsgeleding (GMR lid)
Sabrina KramerPersoneelsgeleding (voorzitter)
Cindy PetersPersoneelsgeleding (voorzitter)
Neneh  van VlietGMR lid
Mailen naar de Medezeggenschapsraad via: MR@montessori-passepartout.nl 

VASTE VERGADERINGEN EN REGELMATIG AFSTEMMEN TUSSENDOOR

De MR vergadert 5 à 6 keer per jaar. De vergaderingen voor dit schooljaar zijn op

  • Maandag 30-10-2023
  • Donderdag 30-11-2023
  • Maandag 22-01-2024 
  • Donderdag 4-04-2024
  • Maandag 3-06-2024