Persoonlijk onderwijs

Montessori gaat uit van spontane belangstelling die per kind verschillend is. Bovendien kunnen interesses in de loop van de tijd veranderen. Daarom stemmen wij het onderwijs zoveel mogelijk af op de specifieke onderwijsbehoefte en leerstijl van elke individuele leerling. Deze vorm van onderwijs komt het beste tot uiting in kleine klassen. De montessorimethode komt samen in de zin ‘help mij het zelf te doen’. Daarom krijgt uw kind de vrijheid om zelf het lesmateriaal te kiezen en bieden we begeleiding op maat. Het kind mag leren op eigen tempo en niveau. Zo zorgen we ervoor dat ieder kind, in elke fase van zijn of haar ontwikkeling, het beste uit zichzelf kan halen. Dit komt de schoolprestaties van het kind vaak ten goede.

Meer interactie in een kleine klas

Bij kleine klassen in het basisonderwijs is er meer ruimte voor interactie tussen leerlingen onderling en met de leerkracht. Dit komt doordat de leerkracht goed het overzicht kan bewaren over de groep.

Veilige leeromgeving

Een basisschool met kleinere klassen kan positief bijdragen aan de sociale ontwikkeling van het kind. Door de kleinschaligheid leren de kinderen elkaar goed kennen en dit geeft een veilig en vertrouwd gevoel. Ook de persoonlijke aandacht van de leerkracht speelt hierbij een belangrijke rol. De leerkracht kent ieder kind en bijbehorende gezinssituatie en kan daardoor goed inspelen op de behoefte van het kind.

Het kiezen van een basisschool met kleine klassen

Wanneer u een basisschool zoekt voor uw kind, dan is het allerbelangrijkste dat u als ouder een goed gevoel bij de school heeft. We geven u daarom graag een rondleiding door onze montessorischool en vertellen u meer over ons onderwijs. Hier vindt u meer informatie over waar u op moet letten als u een basisschool voor uw kind gaat uitzoeken.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top