Wanneer kan ik mijn kind inschrijven op de basisschool?

Kinderen mogen vanaf vier jaar naar de basisschool. Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig. Het moment waarop u uw kind moet aanmelden, verschilt per school en gemeente. Bovendien kunnen er bepaalde eisen zijn, bijvoorbeeld dat u in een bepaalde straal rondom de school woont. Sommige scholen zijn erg populair en hanteren een wachtlijst. Maak dus een lijstje van uw favoriete basisscholen en vraag bij iedere school naar de aanmeldprocedure.

Tip: wees op tijd met het uitzoeken van een basisschool. Hoe eerder u erbij bent, hoe groter de kans dat uw kind een plek krijgt.

Hoe kiest u een basisschool?

Wij noemen hieronder 7 zaken waar u op moet letten bij het kiezen van een basisschool.

1. Locatie & bereikbaarheid

Voor veel ouders is de locatie van de basisschool het eerste waar ze naar kijken. Dit kan de school om de hoek zijn, maar bijvoorbeeld ook een school die op de route ligt naar uw werk. Denk ook aan de bereikbaarheid van de school. Wilt u dat uw kind op termijn zelf naar school loopt of fietst? En wat is de verkeersveiligheid? Als u uw kind zelf naar school wilt blijven brengen, let dan bijvoorbeeld op de parkeergelegenheid rondom de school. Bekijk en vergelijk de scholen in uw buurt op Scholen op de kaart.

2. Soort basisschool

De vraag die u zichzelf misschien al heeft gesteld: welke soorten basisscholen zijn er? Er zijn basisscholen die lesgeven op basis van een geloofsovertuiging of levensopvatting. Mocht dit voor u geen harde eis zijn dan zijn er nog genoeg andere schoolsoorten waar u uit kunt kiezen. Passe Partout is een montessorischool. Dit onderwijsconcept is gebaseerd op de onderwijsvisie van Maria Montessori waarbij zelfstandig en onderzoekend leren, samenwerken en creatieve ontwikkeling centraal staan. Lees hier meer over ons onderwijs.

Tip: bedenk welke normen en waarden u belangrijk vindt en zoek uit of deze terugkomen in de visie van de school.

3. Schooltijden

Het is uiteraard verstandig om na te gaan wat de schooltijden zijn. Is dit te combineren met uw werktijden? Passe Partout heeft een continurooster, waarbij de kinderen lunchen op school. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen naast samen leren, ook samen ontspannen. Bekijk ook wat voor buitenschoolse opvang de school biedt. Bij ons Montessori Kindcentrum kunnen kinderen van 0 t/m 13 jaar terecht tussen 7.00 en 18.30 uur. Jonge kinderen kunnen hier al spelenderwijs kennismaken met de montessorimethode en vanuit hier natuurlijk doorstromen naar het basisonderwijs.

4. Sfeer & schoolgebouw

Voor welke basisschool u kiest, is grotendeels afhankelijk van uw gevoel. Wat vindt u van het schoolgebouw en hoe zien de klaslokalen eruit? Heeft u een klik met de leerkrachten? Tijdens onze lessen wordt gewerkt met leer- en lesmaterialen die speciaal zijn ontwikkeld voor het montessorionderwijs. In onze klaslokalen staan open en goed bereikbare kasten zodat kinderen zelf materialen kunnen pakken en terugzetten. Sommige taken mogen op speciale kleedjes worden gedaan. Het plein en de tuin van de school dienen ook als omgeving waar kinderen kunnen ontdekken.

5. Beoordeling & begeleiding

Op iedere school wordt bepaalde begeleiding geboden en een andere wijze van beoordeling gehanteerd. Bij Passe Partout staat individuele begeleiding van het kind centraal. Het is de rol van de montessorileerkracht om in te spelen op de behoeften van het kind door specifiek lesmateriaal en een bijpassende omgeving te bieden. Het kind wordt niet beoordeeld aan de hand van cijfers en cijferrapporten, maar met zelfcorrectie. Zo wordt het kind vanuit zichzelf gemotiveerd om zijn uiterste best te doen. De leerkracht houdt uiteraard de vorderingen bij.

6.Wat verwacht de school van ouders?

Op basisscholen wordt er vaak een actieve bijdrage van ouders verwacht. Vraag bij de school na bij welke activiteiten ouders meehelpen. Op onze school helpen ouders op vele manieren. Denk aan hulp bij lezen, begeleiding bij uitjes en het schoonmaken van materialen. Bovendien wilt u als ouder natuurlijk op de hoogte blijven van de ontwikkeling van uw kind en de laatste nieuwtjes op school. Vraag na hoe de basisschool met u communiceert (bijvoorbeeld via een app of ouderportaal).

7. Extra activiteiten

Verdiep u ook in de extra activiteiten die de school biedt, want dit kan een leuke extra voor uw kind zijn. Naast alle kernvakken die wij geven volgens de montessorimethode, bieden wij kinderen bij Passe Partout expressievakken en workshops op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast hebben we verschillende vieringen, projectweken en uitstapjes naar musea en bedrijven.

Bezoek de basisschool

U krijgt natuurlijk de beste indruk van een basisschool als u deze bezoekt. Ga naar open dagen of neem contact op voor een rondleiding. Zo kunt u de sfeer proeven en krijgt u een indruk van de leerkrachten en kinderen op de school.

Tip: Maak vooraf een lijstje met vragen die u wilt stellen tijdens het bezoek aan de basisschool. Zo vergeet u niets en heeft u alle informatie die u nodig heeft om de beste basisschool voor uw kind te kiezen.

Wilt u kennismaken met Montessorischool Passe Partout? We geven u graag een rondleiding door de school en vertellen u meer over ons onderwijs.

Kennismaken
Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top