Wat is onderzoekend leren?

Onderzoekend leren is een methodiek die kinderen aanspoort de wereld om zich heen op een actieve manier te onderzoeken en ontdekken. Het is een vorm om kinderen te stimuleren op een interactieve manier kennis te verwerven. Er wordt hierbij uitgegaan van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Kinderen worden aangemoedigd om de wereld onderzoekend tegemoet te treden en zelf antwoorden te vinden op hun vragen. Volgens Maria Montessori is het belangrijk dat een kind de vrijheid krijgt om zijn omgeving te ontdekken en de dingen zelf te doen, die het zelf ook kan doen.

vaardigheden voor de toekomst

Wij verbeteren allemaal onze vaardigheden door de ervaringen die we opdoen. Dit geldt bijvoorbeeld op ons werk, tijdens onze vrijetijdsbesteding en in ons gezinsleven. Tegenwoordig volgen ontwikkelingen zich in rap tempo op. Dit geldt zeker ook voor ons leven buiten school. Om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst is het belangrijk dat kinderen zichzelf aanleren om vaardigheden te ontwikkelen. Door onderzoekend te leren, zijn kinderen beter in staat in te schatten welke vaardigheden  ze wanneer moeten inzetten en op welke manier.

Onderzoeken en ontdekken

Vanaf groep 1 gaan we al samen met de kinderen onderzoeken en ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. In de hogere groepen gaan leerlingen vaker eigen onderzoek uitvoeren op basis van gerichte onderzoeksvragen. Ze werken vanuit hun eigen interesse en ze leren dat samenwerken noodzakelijk is om genoeg gegevens te kunnen verzamelen om uiteindelijk tot een goed doordachte oplossing te komen. Het doel van onderzoekend leren is om kinderen vaardigheden aan te leren die ook veel voorkomen in de wetenschap. Onderzoekend leren werkt met een stappenplan dat bestaat uit 7 fases:

 1. Confrontatie
 2. Verkennen
 3. Opzetten experiment
 4. Uitvoeren experiment
 5. Concluderen
 6. Communiceren
 7. Verdiepen/verbreden

Theorie en praktijk van onderzoekend leren

Kinderen hebben een natuurlijk nieuwsgierigheid waardoor ze continu nieuwe dingen willen leren.

Daarop sluit de methodiek van Montessori Basisschool Passe Partout in Zoetermeer perfect aan. Daardoor kunnen onze leerlingen op een natuurlijke manier (door)leren.

Wij geven kinderen de vrijheid om al onderzoekend nieuwe dingen te leren vanuit ervaringen en eigen waarnemingen. Zo zetten ze zelf onderzoekjes op, interpreteren resultaten, presenteren deze en blikken dan terug op wat ze hebben ondervonden.

De voordelen van onderzoekend leren

Onderzoekend leren biedt veel voordelen voor de ontwikkeling van het kind.

Naast dat ze een gevoel ontwikkelen voor zelfstandigheid en door hun natuurlijke nieuwsgierigheid nieuwe dingen leren, zien we ook dat ze:

 • Interesse tonen en opwekken om nieuwe ervaringen op te doen
 • Ontdekken dat fouten maken niet erg is, maar juist leermomenten zijn
 • Belangrijke vaardigheden ontwikkelen met betrekking tot oplossingsgericht denken en samenwerken
 • Van elkaar willen leren
 • Werken vanuit een intrinsieke motivatie, omdat ze werken vanuit hun nieuwsgierigheid

Hieronder staan diverse voorbeelden uit onze schoolpraktijk.
–> zie ook Kosmisch onderwijs

Stemmen, wat is dat eigenlijk?

16-03-2017

Woensdag 15 maart werd er landelijk gestemd en ook bij ons op school kon u uw stem uitbrengen op het stembureau. In verschillende groepen van de school werd aandacht besteed aan de verkiezingen en aan stemmen. Zo werd er in de bovenbouw gewerkt aan het opstellen van een verkiezingsprogramma voor een eigen partij, er werden posters gemaakt en er werden debatten gevoerd. In de onderbouw werd aandacht besteed aan stemmen en wat is dat eigenlijk? In dit filmpje kunt u zien op welke stelling er in de onderbouw werd gestemd en waarom.

Sky en Tijmen – stop motion filmpje

09-02-2017

Sky en Tijmen uit de kleutergroep maakten vandaag een stop-motion filmpje op de iPad. Na een korte instructie ontdekte ze al snel hoe het in zijn werk ging. Binnen het thema “de winter en de Zuidpool” gingen ze aan de slag. Door steeds de pinguïns te verplaatsen, ontstond er een zelfbedacht verhaal. Een hand die per ongeluk gefotografeerd werd, werd na een kort onderzoekje door de leerlingen verwijderd.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top