Persoonsgegevens

Montessorischool Passe Partout gaat zorgvuldig om met de privacy van haar leerlingen, de zogenaamde persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De gegevens moeten ook door leveranciers die digitale leermiddelen leveren, met zorgvuldigheid worden behandeld.

Daarnaast moeten ouders bezwaar kunnen maken tegen het gebruik van beeldmateriaal waarop hun kind(eren) staan.

Om het voor ouders inzichtelijk te maken wanneer en waarvoor persoonsgegevens van hun kind(eren) worden gebruikt, is er een Privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring is met instemming van de GMR vastgesteld.

Het Privacyreglement in het kort

 • Er wordt beschreven wat het doel van het reglement is en met welke doelen leerlinggegevens, waaronder beeldmateriaal, worden vastgelegd en verzameld;
 • Leerkrachten en ondersteunend personeel registreren gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld adresgegevens, cijfers en vorderingen. Deze gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys;
 • School maakt gebruik van een aantal digitale leermiddelen, zoals Basispoort en Ambrasoft. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als deze inlogt. Wij hebben met de leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven zodat misbruik van informatie door de leverancier wordt voorkomen;
 • Ouders hebben het recht om de gegevens van hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Zijn de opgeslagen gegevens niet meer relevant voor school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Gebruik van foto’s en video-opnames

Beeldmateriaal van leerlingen valt ook onder persoonsgegevens. In de Schoolgids is toegelicht dat school dit beeldmateriaal mag gebruiken tenzij ouders hier bezwaar tegen maken. Beeldmateriaal kan door school worden gebruikt voor:

 1. De schoolwebsite (www.montessori-passepartout.nl) of die van de stichting waartoe de school behoort (www.montessori-mzh.nl);
 2. In de ouder-app; leerkrachten kunnen foto’s van activiteiten op of buiten school delen met ouders. Deze foto’s zijn alleen te bekijken door personen die toegang hebben tot de ouder-app;
 3. Op de Facebook-pagina van school;
 4. In andere media:
  1. PASSE PARTOUT2021-2022 schoolgids web;
  2. De nieuwsbrief van school;
  3. Folders van school;
  4. scholenopdekaart.nl; een website waarop alle scholen in Nederland zich presenteren aan ouders.

Ouders kunnen op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van beeldmateriaal van hun kind(eren) op een van deze plekken door een e-mail te sturen naar administratie@montessori-passepartout.nl.

Bovenstaande geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van een stagiaire op te nemen, zullen we ouders daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met ouders op.

We gaan zorgvuldig om met de foto’s waarop leerlingen staan en wegen per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de schooldirecteur.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top