Groeien door zelf te onderzoeken en ervaren

Op onze montessorischool vinden wij het belangrijk dat kinderen opgroeien in een pedagogisch en didactisch klimaat. Kinderen krijgen de mogelijkheid om zelf te onderzoeken en te ervaren waar hun ‘leermogelijkheden’ liggen.

Wat is het verschil tussen pedagogiek en didactiek?

Didactiek is onderdeel van pedagogiek. Didactiek gaat over hoe een leraar kennis overdraagt en vaardigheden aanleert bij leerlingen. Didactische vaardigheden van een leraar zijn onder andere het kind motiveren of inspelen op vragen en reacties. Bij pedagogiek wordt er breder gekeken naar hoe kinderen worden opgevoed, hun ontwikkelingsfases en wat de relatie is tussen het kind en zijn omgeving. Pedagogische vaardigheden zijn bijvoorbeeld het kind ondersteunen in zijn ontwikkeling, het bieden van emotionele ondersteuning en het aangeven van grenzen. Met didactisch handelen kunt u pedagogische doelen bereiken en andersom.

Veel ontwikkelvrijheid binnen een heldere structuur

Kinderen krijgen op onze school veel vrijheid om zich te ontwikkelen binnen een heldere structuur. In onze groepen zitten kinderen van twee leerjaren bij elkaar. Kinderen helpen elkaar en worden geholpen. In een montessorigroep werken de leerlingen soms tegelijkertijd aan verschillende taken. Sommige kinderen krijgen een groepsles, anderen werken samen aan een taak, weer anderen zijn individueel bezig. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld starten met leren lezen op hun eigen moment, ook wanneer ze nog niet in groep 3 zitten.

We bieden kinderen structuur via de inrichting van het lokaal, via het montessorimateriaal, via de klassenregels, door het handelen van de leerkracht en via de inrichting van de dag. Uiteraard is er aandacht voor ontwikkeling van (cognitieve) vaardigheden op het gebied van rekenen, taal en lezen. Daarnaast zijn er kosmische lessen, waarin de kinderen deze vaardigheden oefenen en langzamerhand eigen maken. Dat doen we in onze school, maar ook geregeld buiten de school, zodat kinderen hun vaardigheden kunnen toepassen in de praktijk.

Thematische projecten & kritisch nadenken

Tijdens de thematische projecten doen leerlingen zelf onderzoek in een voor hen herkenbare werkelijkheid. Hierbij wordt de verbeeldingskracht geprikkeld en worden leerlingen aangezet tot kritisch nadenken en het toetsen van hun kennis aan de werkelijkheid. Leerlingen leren samenhang te ontdekken en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen. Op deze wijze worden alle talentgebieden gestimuleerd en krijgen de leerlingen meer mogelijkheden om de vaardigheden te leren die in de 21e eeuw nodig zijn.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top