De belangrijkste kenmerken van het montessori onderwijs

De Montessori methode draait vooral om eigen inbreng en op je eigen manier leren. Een manier die bij jouw past. Binnen bepaalde regels en mag je dan zelf je talent ontwikkelen en experimenteren met wat je leuk vindt.

 

Respect en geborgenheid op school

We leren kinderen sociaal met elkaar omgaan maar ook met emoties en gevoelens.
We leren ze op een respectvolle manier met elkaar te communiceren en te waarderen.

Door deze veilige omgeving kunnen kinderen rustig experimenteren en ontwikkelen. We houden dit nauwlettend in de gaten, zijn alert op hoe het kind zich voelt en praten hier veel over.

Verantwoordelijkheid en betrokkenheid binnen en buiten de school

Naast respect en geborgenheid, zijn verantwoordelijkheid en betrokkenheid ook belangrijke pijlers van het Montessori onderwijs. Kinderen werken zelfstandig en in kleine groepjes. Oudere kinderen leren jongere kinderen, waardoor ze ook zelf weer leren.

Keuzewerktijd binnen het Montessori voortgezet onderwijs

Kinderen willen graag leren en ontwikkelen dat is een van de overtuigingen van de Montessori methode. En is gebaseerd op leer mij het zelf doen. Ook in het voortgezet onderwijs

Lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende lesmaterialen aangepast bij de leeftijd en ontwikkelfase van de leerling. Kinderen leren niet alleen exacte vakken maar er wordt ook veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Hierom is communiceren een belangrijk goed, dit zou je kunnen zien als het hoofdvak.

Leerlingen worden bij ons uitstekend voorbereid op het (montessori) voorgezet onderwijs. Benieuwd naar welke middelbare scholen onze leerlingen gaan?

Montessori voortgezet onderwijs Montessori voortgezet onderwijs Montessori voortgezet onderwijs Montessori voortgezet onderwijs Montessori voortgezet onderwijs Montessori voortgezet onderwijs Montessori voortgezet onderwijs Montessori voortgezet onderwijs

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top