Montessori Kindcentrum

Montessori bij ons op school

Montessorischool Passe Partout werkt volgens de visie van Maria Montessori waarin zelfstandig en onderzoekend leren, keuzes maken, samenwerken en creatieve ontwikkeling centraal staan. Het uitgangspunt is dat kinderen beter leren als zij de kans krijgen om zelf te kiezen en te ontdekken. Ieder kind op onze school leert op zijn/haar eigen manier, passend bij de eigen mogelijkheden en op eigen niveau.

Ieder kind wil zich ontwikkelen

Kinderen hebben een natuurlijke drang om zich te ontwikkelen. Die ontwikkeling vindt plaats vanuit een spontane belangstelling. De onderwerpen van die belangstelling verschillen per kind en veranderen in een aantal fasen. Dit betekent dat kinderen kortere of langere perioden ontvankelijk zijn voor bepaalde leergebieden. Als het kind zich in zo’n gevoelige periode bevindt, is het in staat op dat moment een vaardigheid zeer intensief te ontwikkelen.

Het juiste onderwijs op het juiste moment

Het is de taak en de deskundigheid van de leerkracht om het kind uit te dagen, te prikkelen en nieuwsgierig te maken. De leerkracht moet op de “gevoelige perioden” in de ontwikkeling van een kind adequaat reageren door het juiste onderwijsmateriaal, veelal Montessori materiaal, op het juiste moment aan te bieden. Een kind wordt niet alleen door de omgeving gevormd; de ontwikkeling is een proces waaraan het kind zelf een onvervangbare bijdrage levert.

Goede resultaten door begeleiding op maat

Passe Partout volgt de leerprestaties en de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden van de leerlingen door gerichte individuele observatie. De leerkracht reguleert het aanbieden van nieuwe of moeilijker leerstof aan de hand van de resultaten van gevalideerde toetsen. De leerkracht stelt, in samenspraak met de Intern Begeleider, het handelingsplan op voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben.

Meer informatie

Wilt u meer weten over ons onderwijs of over onze school? Wij vertellen u er graag meer over in een persoonlijk gesprek. Neem hier contact met ons op.

Contact opnemen
Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top