Definitie Montessori Onderwijs

Montessorionderwijs is een onderwijsconcept gebaseerd op de grondslagen van Maria Montessori voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het past binnen het traditioneel vernieuwingsonderwijs. Het doel van de montessorimethode is om leerlingen vanuit volledige motivatie zelfstandig te laten werken en eigen keuzes te laten maken. 

Maria Montessori was een Italiaans pedagoog en arts die vlak voor de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog twee boeken publiceerde die sterk hebben bijgedragen aan de verspreiding van de Montessori methode in Nederland. Namelijk, De Methode welke de basis legde voor het montessori kleuteronderwijs en Zelfopvoeding voor het montessori lager onderwijs.

Het verschil tussen klassikaal- en montessorionderwijs

Het grootste verschil tussen klassikaal onderwijs en montessorionderwijs is de manier waarop kennis wordt overgedragen. Bij klassikaal onderwijs wordt kennis overgedragen aan een (grote) groep leerlingen. 

De montessorimethode begeleid leerlingen juist op individueel niveau waarbij de motivatie van de leerling het centrale uitgangspunt is. Wel zijn er ook binnen het montessorionderwijs groepsmomenten waarbij leerlingen met elkaar samenwerken.

Een ander belangrijk verschil waar het montessorionderwijs zich in onderscheidt is dat in tegenstelling tot klassikaal onderwijs, leerlingen van verschillende leeftijdsgroepen gemengd zijn in één klas. Volgens de montessorimethode bevordert dit het samenhorigheidsgevoel en ook het verantwoordelijkheidsgevoel tussen de leerlingen.

 

Zelfstandigheid

De montessorimethode leert en stimuleert kinderen om veel zelfstandig te werken en in kleine groepjes. Hiervoor worden planners gebruikt. Zo kunnen kinderen zelf bijhouden wat ze hebben gedaan en wat ze nog moeten doen. Dit bevordert de zelfstandigheid en geeft ze inzicht geeft in hun eigen leerproces.

Gevoelige periode

De gevoelige periode, ook wel “periode van belangstelling” genoemd, is de tijd waarin een kind in staat is om snel en intensief kennis en bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Onze leerkrachten herkennen deze periodes gelijk en spelen vervolgens hierop in door geschikte montessorilesmaterialen aan te bieden in de juiste omgeving.

 

Montessori bij ons op school

Montessorischool Passe Partout werkt volgens de visie van Maria Montessori waarin zelfstandig en onderzoekend leren, keuzes maken, samenwerken en creatieve ontwikkeling centraal staan. Het uitgangspunt is dat kinderen beter leren als zij de kans krijgen om zelf te kiezen en te ontdekken. Ieder kind op onze school leert op zijn/haar eigen manier, passend bij de eigen mogelijkheden en op eigen niveau.

Ieder kind wil zich ontwikkelen

Kinderen hebben een natuurlijke drang om zich te ontwikkelen. Die ontwikkeling vindt plaats vanuit een spontane belangstelling. De onderwerpen van die belangstelling verschillen per kind en veranderen in een aantal fasen. Dit betekent dat kinderen kortere of langere perioden ontvankelijk zijn voor bepaalde leergebieden. Als het kind zich in zo’n gevoelige periode bevindt, is het in staat op dat moment een vaardigheid zeer intensief te ontwikkelen.

Het juiste onderwijs op het juiste moment

Het is de taak en de deskundigheid van de leerkracht om het kind uit te dagen, te prikkelen en nieuwsgierig te maken. De leerkracht moet op de “gevoelige perioden” in de ontwikkeling van een kind adequaat reageren door het juiste onderwijsmateriaal, veelal montessorimateriaal, op het juiste moment aan te bieden. Een kind wordt niet alleen door de omgeving gevormd; de ontwikkeling is een proces waaraan het kind zelf een belangrijke bijdrage levert.

Goede resultaten door begeleiding op maat

Passe Partout volgt de leerprestaties en de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden van de leerlingen door gerichte, individuele observatie. De leerkracht reguleert het aanbieden van nieuwe of moeilijker leerstof aan de hand van de resultaten van gevalideerde toetsen. De leerkracht stelt, in samenspraak met de Intern Begeleider, het handelingsplan op voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben.

Meer informatie

Wilt u meer weten over ons onderwijs of over onze school? Wij vertellen u er graag meer over in een persoonlijk gesprek. Neem hier contact met ons op.

Contact opnemen
Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top