De leerprestaties van je kind volgen we nauwkeurig

Op Passe Partout volgen we de leerprestaties en de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden je kind door individuele observatie. Dit gebeurt onder andere tijdens het aanbieden van nieuwe, steeds moeilijkere stof en door gebruik te maken van de resultaten van gevalideerde toetsen.

Als het kind de taken prima kan afronden, wordt er verdiepings- of verbredingsleerstof aangeboden. Daar waar kinderen laten zien dat ze het zelf kunnen, doet de leerkracht een stapje terug. Hierdoor zal een kind ook sneller de neiging hebben om zelfstandigheid te laten zien. Als een kind merkt dat het dan het vertrouwen krijgt van de leerkracht versterkt dat het gevoel van eigenwaarde. Daardoor krijgt een kind meer zelfvertrouwen en neemt de wil om iets uit jezelf te gaan ondernemen (intrinsieke motivatie) toe! Loopt de uitvoering van de taken iets minder soepel, dan zal de leerkracht een extra handelingsplan opstellen en het kind meer of andere oefenstof geven.

Wilt u meer weten over de kenmerken van montessorionderwijs? Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie
Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top