Persoonlijk leerplan voor je kind

Eén van de voornaamste taken van de leerkracht is het maken van een persoonlijk leerplan voor ieder kind, door heel goed te observeren waar hij of zij aan toe is. Door gebruik te maken van die observaties kunnen de kinderen op het juiste moment worden uitgedaagd tot leren. Op die manier zorgen we ervoor dat de kinderen alle kennis en vaardigheden opdoen die horen bij de basisschoolperiode. Hetgeen wat ons van ‘gewone’ scholen onderscheidt, is dat wij leerlingen de vrijheid geven om te leren op eigen tempo, binnen de kaders van de landelijk verplichte leerstof.

Op Passe Partout is een kind nooit uitgeleerd. De speciaal opgeleide leerkracht is er te allen tijde om de kinderen te begeleiden. Als een kind de taken prima kan afronden, wordt er verdiepings- of verbredingsleerstof aangeboden. Loopt de uitvoering van de taken iets minder soepel, dan zal de leerkracht extra hulp en oefenstof geven.

Je kind leert plannen en structuur aan te brengen

Kinderen leren op onze montessorischool plannen en structuur aanbrengen in taken. Hierdoor leert het kind om op eigen benen te staan. Bovendien is veelvuldig gebleken dat kinderen op montessorischolen gemiddeld beter presteren dan op ‘gewone’ scholen.

Wilt u meer weten over Montessorischool Passe Partout? Klik hier voor meer informatie of vraag direct een rondleiding aan.

Rondleiding aanvragen
Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top