Kinderen van verschillende leeftijden in één klas

Doordat kinderen van verschillende leeftijden in één klas zitten, kunnen ze op verschillende manieren met elkaar samenwerken en zich aan elkaar optrekken. Het wordt op deze manier mogelijk om uiteenlopende intellectuele ontwikkelingen beter te bedienen. Kinderen in een montessoriklas zullen daardoor minder vaak blijven zitten dan in een klas met kinderen in dezelfde leeftijdscategorie. Daarnaast kunnen leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong eveneens onderwijs volgen op hun eigen niveau zonder dat andere kinderen dat als uitsloverij zien. Zo kan onderprestatie bij een kind worden voorkomen. Onze leerkrachten houden te allen tijde de leerprestaties en vorderingen van ieder kind nauwkeurig in de gaten en bieden begeleiding waar nodig.

Wilt u meer informatie over de kenmerken van montessorionderwijs? Lees dan hier meer.

Meer informatie
Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top