Zelfstandigheid

De speciaal opgeleide leerkracht leert de kinderen structureren en zorgt ervoor dat de die vrijheid wordt gestroomlijnd. Zo voeren de kinderen hun taken uit aan de hand van een planner. Hierdoor wordt zelfstandigheid bevorderd; kinderen wordt immers geleerd om zelf die taken bij te houden. Regelmatig zoekt een kind de leerkracht op om de planning te bespreken. Als kinderen dat vergeten dan neemt de leerkracht daarvoor het initiatief. Op Passe Partout volgen we de leerprestaties en de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden van de leerlingen door individuele observatie. Waar nodig, worden kinderen dan op maat begeleid en gestuurd.

Wil je meer weten over de Montessori methode? Wij beantwoorden al je vragen in een persoonlijk gesprek en geven je graag een rondleiding door onze school. Neem hier contact op.

Neem contact op
Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top