Kosmisch onderwijs

Montessorischool Passe Partout biedt kosmisch onderwijs waarmee de algemene ontwikkeling van de leerlingen continu wordt gevoed. Zelfstandig en onderzoekend leren spelen hierin een belangrijke rol. Met diverse thematische projecten, bijzondere gasten in de klas, presentaties en inspirerende tentoonstellingen bieden wij onze leerlingen het onderwijs waar de 21ste eeuw om vraagt.

Mens en samenleving

Op Passe Partout praten we op veel momenten met de leerlingen over de wereld om ons heen en brengen we hen kennis bij over het heden en verleden van de aarde. Het gaat daarbij niet alleen om feitenkennis, maar ook om het vinden van de juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. De school heeft leerlijnen voor kosmisch onderwijs opgesteld om te voldoen aan de kerndoelen behorende bij de volgende gebieden: mens en samenleving, natuur en techniek, ruimte en tijd. De leerdoelen zijn, waar dit mogelijk en relevant is vakoverstijgend gekoppeld in thema’s, waarbij we gebruik maken van de DaVinci methode.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top