De kernwaarden van ons onderwijs

De kernwaarden van ons onderwijs zijn onder te verdelen in de volgende punten

  • Ieder kind leert het zelf te doen
  • Ieder kind bereikt zijn eigen top
  • Ieder kind krijgt de ruimte om eigen keuzes te leren maken
  • Ieder kind leert ‘leren voor het leven’
  • ‘Wat je aandacht geeft, groeit’

Wat is montessori onderwijs

De kern van het montessorionderwijs wordt meestal samengevat in de uitspraak: “leer mij het zelf te doen”. Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontwikkeling heeft.

Opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeften van een kind op een gegeven moment zijn en daarop inspelen door de juiste omgeving en materialen te bieden.

De leerlingen werken individueel of in kleine groepjes aan materiaal dat zij zelf aan het begin van de dag gekozen hebben. Dat materiaal is oorspronkelijk door Maria Montessori ontworpen. De leerkracht observeert de activiteiten van kinderen, om erachter te komen waar zij behoefte aan hebben, en reikt dan materiaal aan om in die behoefte te voorzien.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top